Nadace PRECIOSA si v roce 2014 připomíná 20 let své činnosti

DH Liberec

DH Liberec, o.p.s. (Domov Harcov) - sociální ústavní péče pro mentálně postižené.
V chráněných dílnách pracovní uplatnění desítek osob se zdravotním znevýhodněním.

Vlčí vrch 323/54, Liberec 15, 460 01, www.domov-harcov.cz