Nadace PRECIOSA si v roce 2014 připomíná 20 let své činnosti

Nadace Preciosa oslaví
20 let činnosti

pátek 24. 10. 2014   |   od 18:00 hodin
SÁL MCU KOLOSEUM, Generála Svobody 83, LIBEREC

„Dvě desítky let svého nepřetržitého působení si Nadace PRECIOSA připomene v pátek 24. října uspořádáním kulturně-společenského večera v libereckém Koloseu. Celou akcí, na níž vystoupí mnoho zajímavých hostů z řad organizací, jež Nadace PRECIOSA dlouhodobě finančně podporuje, bude prostupovat číslo 20, které zdůrazní kulaté nadační jubileum. Během slavnostního večera představí Nadace PRECIOSA celou dosavadní šíři své činnosti. A především by touto akcí ráda vyjádřila úctu a poděkování těm zaměstnancům skupiny Preciosy, kteří dlouhodobě Nadaci finančně podporují.“

Ivo Schötta, ředitel Nadace Preciosa

Program večera

 1. Úvodní slovo

 2. První část programu

  Představí se

  Ing. Ivo Schötta (ředitel Nadace Preciosa), Fond zdraví a prevence, Fond vědy a výzkumu, Fond tělovýchovy a sportu, Fond sociální a humanitární, Sbírky pro mimořádné události

  Vystoupení

  Dětský pěvecký sbor Skřivánek z Jablonce, Taneční soubor TAKT Liberec, Předvedení světelného pokusu z iQ Landie Liberec, Zdravotně těžce postižení tanečníci stylu Country z CDS Jablonec, Folklórní taneční soubor Nisanka z Jablonce n. N.

 3. Přestávka s občerstvením a hlasováním o nejlepší výrobek v soutěži „Vánoční zdobení s Preciosou“

 4. Druhá část programu

  Představí se

  Fond Individuální pomoci, Fond ekologie a životního prostředí, Fond vzdělávání a škol, Fond kultury a umění

  Vystoupení

  Taneční klub Koškovi Liberec, Pěvecký nebo hudební sbor při ZUŠ Jablonec, Eurytmie při ZUŠ Liberec, Soubor historické hudby, Folklorní soubor Šafrán Jablonec

 5. Vyhlášení výsledků hlasování o nejzajímavější kolekci výrobků soutěže „Vánoční zdobení s Preciosou“

 6. Závěrečné slovo

 7. RAUT a volný program v přísálí

 8. (změna programu vyhrazena)

Soutěž „Vánoční zdobení s Preciosou“

V průběhu slavnostního večera také vyvrcholí soutěž „Vánoční zdobení s Preciosou“. Soutěž, které se účastní 20 sociálních institucí, propojuje tvůrčí aktivity hendikepovaných s charitativní nadační pomocí. Všechny oslovené organizace totiž mohou obdržet finanční příspěvek na veřejně prospěšné účely a Nadace PRECIOSA tak podpoří 20 dobrých skutků.

O nadaci

Společnost PRECIOSA, přední světový výrobce křišťálového skla se sídlem v Jablonci nad Nisou, založila roku 1993 nadaci, která nese její jméno. Jedná se o projev vysoké firemní kultury a zodpovědnosti k regionu, ve kterém sídlí. Nadace PRECIOSA podporuje zdravotně sociální zařízení, neziskový sektor v libereckém regionu, projekty zaměřené na ekologii, místní školy a tělovýchovu, i jednotlivce. Významné je také její působení na celostátní úrovni v oblasti vědy a výzkumu, včetně vysokoškolského odborného vzdělávání.

Za 20 let své existence podpořila Nadace PRECIOSA již stovky nejrůznějších občanských aktivit a poskytla tisíce nadačních příspěvků. Její nadační činnost by ale nemohla být tak rozsáhlá a trvalá bez podpory stabilního zázemí firmy i angažování zaměstnanců Preciosy.

Děkujeme všem, kteří společně s námi pomáhají.