Nadace Preciosa se zapojila do aktivit souvisejících s epidemií COVID – 19

A protože je tato situace mimořádná, udělali jsme i mimořádná opatření u nás v nadaci.

Odpovědní za svůj region
a k lidem, co v něm žijí