Ochrana osobních údajů

Nestátní nezisková organizace NADACE PRECIOSA usiluje o ochranu vašich osobních údajů a zajištění vaší spokojenosti při používání našich webů, produktů a služeb.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahuje na webové stránky společnosti Preciosa, které odkazují na toto prohlášení, a popisuje způsob našeho zacházení s osobními údaji, a také vaše možnosti týkající se shromažďování, používání, aktualizace a oprav vašich osobních údajů a přístupu k nim.

 

Sběr vašich osobních údajů

Můžeme o vás shromažďovat údaje, včetně osobních údajů, při používání našich webových stránek či internetových obchodů a komunikaci s naší společností. „Osobní údaje“ představují libovolné informace, které lze použít k identifikaci osoby, a mohou zahrnovat jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, přihlašovací informace (číslo bankovního účtu, heslo), marketingové preference, informace o účtu na sociálních médiích nebo číslo platební karty. Pokud spojíme další data s vašimi osobními údaji, budeme daná spojená data považovat za osobní údaje. Také shromažďujeme osobní údaje z důvěryhodných zdrojů třetích stran a zapojujeme do sběru osobních údajů třetí strany, které nám s ním pomáhají.

Osobní údaje shromažďujeme z řady důvodů, například:

 • Zpracování objednávky, včetně platebních transakcí.
 • Poskytování odběru novinek.
 • Odesílání marketingových sdělení.
 • Vytvoření účtu.
 • Přizpůsobení zkušeností.
 • Poskytování zákaznických služeb.
 • Správa žádostí o pracovní místo.

 

Naše společnost a třetí strany, se kterými spolupracujeme, mohou kombinovat informace shromážděné od vás v průběhu času a na našich webových stránkách či v internetových obchodech s informacemi získanými z dalších zdrojů. To nám pomáhá zlepšovat jejich celkovou přesnost a úplnost a lépe přizpůsobovat naši komunikaci s vámi.

Pokud se rozhodnete poskytnout společnosti Preciosa osobní údaje třetí strany (například jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo), prohlašujete, že k tomu máte svolení dané třetí strany. Příkladem může být přeposlání referenčních nebo marketingových materiálů příteli nebo odeslání doporučení pracovníků. Třetí strany mohou zrušit odběr jakékoli budoucí komunikace pomocí odkazu poskytnutého v každém marketingovém sdělení nebo odesláním e-mailu na adresu privacy@nadacepreciosa.cz.

V některých případech může společnost Preciosa a třetí strany, se kterými spolupracuje, automaticky shromažďovat data pomocí souborů cookie, webových protokolů, webových signálů a dalších podobných aplikací. Tyto informace se využívají k lepšímu pochopení a vylepšení využitelnosti, výkonu a efektivity webových stránek a jako pomoc při přizpůsobení obsahu nebo nabídek na míru uživatelům. Další informace najdete v části „Používání souborů cookie a dalších webových technologií“ níže.

 

Využívání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme využívat pro účely provozování našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich webových stránek a internetových obchodů, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem. Některé ze způsobů, jakými můžeme využívat osobní údaje, zahrnují následující:

 • Doručování požadovaných produktů.
 • Analýza, podpora a vylepšování našich řešení a vašich online zkušeností.
 • Přizpůsobení webových stránek, novinek a dalších komunikací.
 • Zasílání sdělení, včetně těch zasílaných pro marketingové účely a zjištění spokojenosti zákazníků, buď přímo společností Preciosa, nebo našimi partnery.

 

Předvolby komunikace můžete kdykoli upravit. Viz část „Vaše volby a výběr preferencí komunikace“ níže.

 

Přístup k vašim osobním údajům, jejich přesnost a vaše práva

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, korektně a transparentně. Při zpracování údajů respektujeme vaše práva:

 • Právo na přístup k vašim osobním údajům a dalším souvisejícím informacím.
 • Právo na opravu chybných údajů, případně upřesnění údajů, které o vás zpracováváme.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut), pokud je jejich zpracování neoprávněné, či pokud pominuly důvody jejich zpracování.
 • Právo na omezení zpracování.
 • Právo na přenositelnost údajů ve strukturované nebo strojově čitelné podobě, která odpovídá způsobu jejich ukládání.
 • Právo vznést námitku proti zpracování.
 • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování ani profilování.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, není-li to v rozporu s oprávněnými zájmy nebo zákonnými povinnostmi.
 • Právo podat stížnost proti zpracování u Úřadu na ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

Při udržování přesnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů potřebujeme vaši pomoc. Poskytujeme řadu možností přístupu, oprav, omezení nebo odstranění vašich osobních údajů:

 • Na webech a internetových obchodech s uživatelskou registrací můžete online zobrazit či upravit osobní údaje uvedené ve svém profilu.
 • Některé společnosti Preciosa lze považovat za správce nebo zpracovatele dat nebo tak mohou jednat. Pokud subjekt společnosti Preciosa jedná jako správce nebo zpracovatel dat, můžete využít svá práva přístupu a požádat o opravy, omezení nebo deaktivace v rámci platných zákonů na ochranu dat přímo u daného subjektu společnosti Preciosa.
 • Pokud potřebujete další pomoc s přístupem, opravou, omezením nebo odstraněním osobních údajů, neváhejte nás kontaktovat přímo. V dobré víře se snažíme ctít rozumné žádosti o přístup, odstranění, aktualizaci, omezení či opravu údajů. Na žádost odpovíme do 30 dní. Pokud vaší žádosti nebudeme moci vyhovět, poskytneme vám vysvětlení.

 

Vaše volby a výběr preferencí komunikace

Poskytujeme vám volbu přijímat různé informace, které souvisí s našimi řešeními. Předvolby komunikace můžete spravovat pomocí následujících me­tod:

 • Dodržováním pokynů přiložených v každém propagačním e-mailu od naší společnosti k odhlášení odběru této konkrétní pošty.
 • Zasláním zprávy e-mailem na adresu privacy@nadacepreciosa.cz nebo poštou na adresu: Nadace PRECIOSA, Opletalova 3197/17, 466 01 Jablonec nad Nisou. Nezapomeňte uvést své jméno, e-mailovou adresu a konkrétní příslušné informace o materiálech, které si již nepřejete zasílat.

 

Vaše osobní údaje můžeme s vaším souhlasem sdílet s obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Preciosa, aby vás informovali o produktech nebo službách, které vás mohou zajímat. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat se třetími stranami pro jejich marketingové účely, kontaktujte nás.

 

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se třetími stranami pro účely provozování našeho podnikání, doručování, vylepšování a přizpůsobení našich řešení, odesílání marketingových a dalších sdělení souvisejících s naším podnikáním a pro další legitimní účely povolené příslušným zákonem nebo jinak s vaším svolením.

Osobní údaje můžeme sdílet následujícími způsoby:

 • V rámci společnosti Preciosa a s libovolnými dceřinými společnostmi po celém světě pro účely zpracování nebo ukládání dat.
 • S obchodními partnery nebo dodavateli společnosti Preciosa, aby vás mohli informovat o produktech nebo službách. Chcete-li vyjádřit výslovný nesouhlas s tímto sdílením dat společností Preciosa se třetími stranami pro jejich marketingové účely, kontaktujte nás.
 • S obchodními partnery, poskytovateli služeb, autorizovanými agenty třetí strany nebo smluvními dodavateli za účelem poskytování požadovaných řešení, služeb nebo transakcí. Příklady mimo jiné zahrnují: zpracování objednávek a transakcí platebních karet, hostování webových stránek, pomoc s prodejními aktivitami nebo poprodejní podporou a poskytování podpory zákazníkům.
 • Ve spojení s vyjednáváním libovolné fúze, prodeje majetku společnosti, konsolidace nebo restrukturalizace, financování nebo akvizice celého našeho podnikání nebo jeho části jinou společností či přes jinou společnost nebo během takového vyjednávání.
 • V reakci na žádost kompetentního úřadu o informace, pokud věříme, že je zveřejnění v souladu s příslušnými zákony, předpisy nebo právním procesem nebo je jimi vyžadováno.
 • S donucovacími orgány, vládními úřady nebo dalšími třetími stranami dle potřeby za účelem vyhovění právnímu postupu nebo splnění národních bezpečnostních požadavků; k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti Preciosa, obchodních partnerů, vás nebo dalších osob nebo v jiném případě vyžadovaném příslušnými zákony.
 • V agregované formě, anonymizované formě a/nebo s odebranými identifikačními údaji, kdy nelze údaje rozumně použít k vaší identifikaci.
 • Pokud vás v jiném případě upozorníme a vy nám udělíte souhlas se sdílením.

 

Zabezpečení osobních údajů

Snažíme se chránit nám svěřené osobní údaje a jednat s nimi bezpečně v souladu s naším prohlášením o ochraně osobních údajů. Společnost Preciosa implementuje fyzické, administrativní a technické pojistky, které mají chránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, používáním nebo zveřejněním. Také smluvně vyžadujeme, aby naši dodavatelé chránili tyto informace před neoprávněným přístupem, používáním a zveřejněním.

 

Uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat dle potřeby k plnění účelů, pro které byly shromážděny. Vaše osobní údaje budeme uchovávat a využijeme dle potřeby k plnění našich obchodních závazků, právních závazků, řešení sporů, ochraně našeho majetku a vynucování našich smluv.

 

Používání souborů cookie a dalších webových technologií

Na našich webových stránkách a internetových obchodech využíváme nástroje pro automatický sběr dat, například soubory cookie, vložené webové odkazy a webové signály. Tyto nástroje shromažďují některé standardní informace, které váš prohlížeč odesílá na naše webové stránky. Mezi příklady takových informací patří typ prohlížeče a adresa webových stránek, ze kterých jste přišli na naše webové stránky.

Nástroje mohou také shromažďovat informace týkající se následujících položek:

 • Vaše adresa internetového protokolu (IP). Jedná se o číslo, které se přiřazuje automaticky vašemu počítači nebo zařízení, kdykoli se připojíte k internetu. Je to jedinečná adresa přiřazená vaším poskytovatelem internetových služeb nebo oddělením IT v síti TCP/IP. IP adresa mimo jiné umožňuje webovým serverům najít a identifikovat vaše zařízení.
 • Chování na navštívených stránkách. Mezi příklady patří stránky, které jste zobrazili, a odkazy, na které jste klikli. Tyto nástroje pomáhají usnadnit, zefektivnit a vylepšit vaši návštěvu našich webových stránek tím, že poskytují přizpůsobené zážitky a rozpoznají, když se vrátíte.

 

Naše webové stránky obsahují widgety. Widgety jsou miniaturní interaktivní programy spouštěné na našich stránkách za účelem poskytování určitých služeb od jiných společností. Mezi příklady těchto služeb patří zobrazování zpráv, názorů, videí a dalšího obsahu. Pomocí těchto widgetů mohou být shromažďovány osobní údaje, například e-mailová adresa. Widgety mohou také nastavovat soubory cookie a zajišťovat tak jejich správné fungování. Informace shromažďované widgety se řídí zásadami ochrany osobních údajů společnosti, která je vytvořila.

Spolupracujeme se třetími stranami na správě našich reklam na jiných stránkách. Naši partneři mohou používat soubory cookie či podobné technologie s cílem zobrazovat reklamy založené na vašich aktivitách při prohlížení internetu a vašich zájmech. Můžete vyjádřit výslovný nesouhlas se zobrazováním takových reklam.

Vyjádřením nesouhlasu se vám budou nadále zobrazovat obecné reklamy bez přizpůsobení vašim zájmům. Postup vyjádření nesouhlasu se zájmově orientovanými reklamami naleznete:

 

Odkazované webové stránky

Můžeme poskytovat odkazy na webové stránky třetích stran, které jsou mimo naši kontrolu a kterých se netýká toto prohlášení o ochraně osobních údajů. Doporučujeme vám projít si prohlášení o ochraně osobních údajů uvedená na příslušných webových stránkách (a všech webových stránkách), které navštěvujete.

 

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Preciosa neshromažďuje vědomě osobní údaje od dětí bez příslušného souhlasu rodičů nebo opatrovníků. Pokud věříte, že jsme mohli shromáždit osobní údaje od osoby, která není zletilá ve vaší zemi, bez příslušného souhlasu, dejte nám o tom vědět pomocí metod popsaných v části „Jak nás můžete kontaktovat“ a my přijmeme náležitá opatření k okamžitému vyšetření a vyřešení této situace.

 

Jak nás můžete kontaktovat

Vážíme si vašich názorů. Máte-li nějaké otázky nebo komentáře související s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů, zašlete e-mail našemu týmu pro ochranu osobních údajů na adresu privacy@nadacepreciosa.cz.

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PRECIOSA, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.