Křišťálové tvoření Nadace Preciosa

Nadaci Preciosa pomáhá seniorům a handicapovaným

Dobrovolníci Nadace Preciosa pořádají tvořivé workshopy pro dlouhodobě nemocné, ležící seniory na LDN a v nemocnicích, ale i pro ty, kteří docházejí do denních stacionářů nebo žijí v domovech důchodců s možností vyrobit něco krásného z křišťálových komponentů, korálků a perliček.

Mise projektu křišťálové tvoření

Přinášet nemocným a starým lidem nové podněty, pomáhat jim navázat nové vztahy a ukázat, že o ně někdo má zájem.

Tento projekt jsme si nevymysleli proto, že by byl jednoduchý, ale právě naopak.

Nadace Preciosa podporuje skrze své fondy mnoho různých oblastí, ať už se jedná o kulturu, sport, vzdělávání nebo pomoc jednotlivcům, jedná se o malé i velké bohulibé akce. Nicméně ve chvíli, kdy si měla vybrat oblast osobního působení v regionu, rozhodla se věnovat podpoře seniorů.
Vědomě jsme si vybrali těžké a složité téma pomáhat seniorům nejen finančně, ale i tím, co je necennější, nejdražší. A to je čas strávený s nimi a energie, kterou do toho můžeme dát, což je mnohdy osobně cennější, než hmotný dar.
Křišťálové tvoření pomáhá je vedle veřejné sbírky druhým vlastním projektem Nadace Preciosa. Cílem je nabídnout seniorům, dlouhodobě nemocným, a handicapovaným lidem možnost vytvořit si něco krásného ze skleněných perel, perliček a ověsů. Hlavní náplní těchto workshopů je v rámci kreativní činnosti připomenout lidem, že nejsou pouze nemocní, osamělí nebo něčím limitovaní, ale vrátit jim pocit lidské důstojnosti a potřebnosti, projevit o ně zájem.

Křišťálové tvoření v akci

Křišťálové tvoření pomáhá poprvé

Křišťálové tvoření pomáhá poprvé

Nadace Preciosa je nadací sklářské firmy. Právě její úspěšnost na mezinárodních trzích umožňuje Nadaci pomáhat finančními dary a podporovat svůj region. Díky křišťálovému tvoření získává Nadace Preciosa peníze pro svou činnost.

Křišťálové tvoření pomáhá podruhé

Vlastní práce se skleněnými komponenty, perlami a perličkami přináší radost nejen seniorům. Čas strávený kreativní činností pomáhá odbourávat stres, přináší radost a dodává energii. Křišťálové tvoření je skvělou terapií.

Křišťálové tvoření pomáhá podruhé
Křišťálové tvoření pomáhá potřetí

Křišťálové tvoření pomáhá potřetí

Hotové výrobky vytvořené dobrovolníky Nadace dále prodává a zisk z tohoto prodeje putuje přímo v plné výši do veřejné sbírky. Tyto prostředky jsou pak dále použity na další pomoc. Křišťálové tvoření pomáhá dalším jednotlivcům.

Hledáme dobrovolníky

Nadace Preciosa hledá nové dobrovolníky pro vlastní projekt s názvem Křišťálové tvoření pomáhá. Tento projekt zaměřený na liberecký region má za cíl zpříjemnit čas a zvýšit motoriku a zručnost senirů v LDN, pečovatelských ústavech a domovech důchodců. Dobrovolníci obdrží od Nadace kreativní boxy a ve spolupráci s mentorem z Nadace připravují tvořivé dílny. Se senory pak tvoří z perliček a křišťálových kamínků krásná díla.