Fond vzdělání

Podporuje materiální vybavenost vysokých, středních i základních škol, a to zejména didaktickými pomůckami a zařízením. Pokračuje v projektu stipendijního systému na podporu nadaných studentů a doktorandů vybraných technických vysokých škol a univerzit. Od roku 2003 je Nadací každoročně vypisováno grantové řízení orientované na podporu uměleckých škol, technického školství i dalších oblastí vzdělávání.

person

Mgr. Jana Havlíčková

Správce fondu

Vybrané projekty fondu vzdělání

Ceny Nadace pro nejlepší vědecké práce

Ceny Nadace pro nejlepší vědecké práce

V rámci podpory vysokoškolského vzdělávání v technických oborech je Nadace Preciosa patronem hned několika projektů. Prvním z nich je Stipendijní fond Nadace Preciosa na TUL. Jeho cílem je ocenit vynikající výsledky studentů prezenční formy studia technických oborů. Druhým projektem jsou pak Ceny Nadace Preciosa na VŠCHT. Ceny jsou určeny absolventům magisterského studia na FCHT. Laureáty jsou tradičně autoři vynikajících diplomových prací v oboru.

Kufříky pro prvňáčky

Nadace Preciosa finančně podpořila zapojení Libereckého kraje do projektu „Kufříky pro prvňáčky – Bezpečně do školy i do přírody“. Hlavní téma akce i obsahu kufříku je bezpečnost našich nejmenších, kteří dnem nástupu do škol vstupují i do silničního provozu. Dárky v kufříku mají pomoci dětem lépe se na silnicích orientovat a naučit se určitá bezpečnostní pravidla. Součástí balíčku dárků jsou také „zdravé dobroty“, vybavení do školy anebo hračky pro zvýšení manuální zručnosti.

Kufříky pro prvňáčky
Mistr křišťálu

Mistr křišťálu

Každý rok Nadace podporuje uspořádání soutěže Mistr křišťálu. Cílem soutěže je prohloubení spolupráce firmy Preciosa zejména se studenty, ale i absolventy vysokých a středních technických a uměleckých škol. Všichni soutěžící se účastní bezplatného workshopu s ukázkou výroby. Díla vytvořená v rámci soutěže jsou prezentována před laickou i odbornou veřejností. Finalisté soutěže dostanou příležitost zrealizovat své dílo fyzicky, tedy musí do praxe. Vítěz soutěže je vyhlášen v rámci Designbloku.

Cena pro nadané studenty

Jablonečtí žáci a studenti, kteří jsou úspěšní ve svém oboru, převzali jablko se skleněným kamenem a drobné dárky ve čtyřech kategoriích v rámci třetího ročníku projektu Cena pro nadané. Jablíčka se udělovala v kategoriích sport, studium, umění a mimořádný počin. A právě patronem této kategorie se stala Nadace Preciosa. Jablko v ní přebírají ti, kdo někomu nezištně pomohli, pomáhají nebo dokonce zachránili lidský život a je to proto cena výjimečná.

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Nadace Preciosa podporuje Krajskou vědeckou knihovnu v Liberci. Nově je možné zde najít krásné publikace o módě, její historii, tvůrcích a řemeslu, tedy i sklářském a šperkařském. A kromě finančního daru na nákup těchto publikací darovala Nadace pro ty nejmenší a nejtvořivější perličky, perle a křišťálové kameny na tvořivé dílničky.

Stipendia a ceny Nadace Preciosa

Fond pro vzdělávání pravidelně podporuje studenty a mladé lidi s vynikajícími studijními výsledky. Dále podporujeme přínosné studentské vědecké práce zaměřené zejména na sklářství a další příbuzné obory, ale i sociálně slabé a hendikepované studenty podporuje Nadace Preciosa prostřednictvím jednoho ze svých fondů – Fondu vzdělávání.

Děd vševěd

Prof. Hlavon Bystrý

Pokojná, usměvavá a klidná vnitřní síla, to je profesor Hlavoň Bystrý. Pokud se zrovna nestará o podporu nadaných studentů a doktorandů, najdete ho ve školní knihovně ponořeného do literatury o umění, technice a zejména sklářství. Nic mu neudělá vetší radost než ocenit nadané studenty- budoucí hvězdy Křišťálového údolí. At už se jedná o prvňáčky na základce nebo absolventy vysokých škol, všichni mají jeho podporu.

Prohlédnout

Kontakt

Vyplňte prosím vaše kontaktní údaje