Adoptuj roušku, zastav virus

6. 4. 2020

Nadace Preciosa spouští zcela nový program, díky kterému mohou lidé podpořit zařízení pro seniory a zlepšit jejich ochranu proti koronaviru. Vedle adopce roušek nabídne i pomoc těm, které krize související s epidemií zasáhne nejvíc.

„Rozhodli jsme se nabídnout lidem možnost adoptovat roušky pro seniory a potřebné. Ne každý může šít doma roušky vlastní,“ popisuje ředitelka Nadace Preciosa Andrea Kroupová nový projekt Adoptuj roušku, zastav virus. Právě obličejové roušky jsou podle zdravotníků klíčovým nástrojem v prevenci proti šíření koronaviru. „Peníze z adopce roušek poskytneme zařízením pro seniory a dlouhodobě nemocné v Křišťálovém údolí. Navíc přidáme i samotné roušky, které v rámci programu šijí zaměstnanci Preciosy coby dobrovolníci,” doplňuje.

Nadace podporuje a zastřešuje iniciativy domácího šití roušek pro potřebné, a na svém účtu nově otevřela také možnost zasílat na boj s koronavirem finanční příspěvky.

Projekt je možné podpořit poukázáním libovolné částky na účet nadace č. 115-1546940277/0100. Nejmenší příspěvek činí 30 korun. Horní hranice příspěvku není stanovena. Ti, kdo ve prospěch nadace přispějí částkou vyšší než 1000 korun, navíc v případě zájmu získají jako poděkování unikátní certifikát. 10 dárců, kteří každý měsíc přispějí nejvyšším obnosem, navíc získá speciální roušku ozdobenou křišťálovými komponenty podle návrhu designérky Terezy Šikulové. Do poznámky je třeba uvést heslo ROUŠKY a také e-mailovou adresu kvůli zaslání certifikátu.

„Roušky následně – nezávisle na výši výtěžku – budeme do jednotlivých zařízení předávat,“ doplňuje Kroupová. Tato zařízení dostanou i veškeré finance, které Nadace v programu Adoptuj roušku, zastav virus vybere. Vedle domovů pro seniory zamíří prostředky a roušky do léčeben dlouhodobě nemocných či hospiců. Ty budou za tyto prostředky moci nakoupit i další potřebný zdravotnický materiál.

Další cestou, jak projektu Adoptuj roušku, zastav virus pomoci, je darování nových či bezvadně čistých látek ze stoprocentní bavlny, tkalounů či gumiček nezbytných pro výrobu roušek. Spolu s hotovými rouškami je možné je předat v sídle Preciosy v Jablonci nad Nisou.

Projekt Adoptuj roušku, zastav virus není jedinou aktivitou Preciosy v boji proti koronaviru. Nadace Preciosa také věnuje většinu svého rozpočtu pro letošní rok na pomoc v boji s následky epidemie COVID-19. Finanční prostředky již poskytla nemocnicím v kraji. Dále podpoří osoby, rodiny, spolky či sociální služby v regionu nejhůře postižené následky epidemie. „Již v tuto chvíli je možné posílat žádosti k posouzení přímo do nadace,“ upozorňuje Kroupová s tím, že podporu nabídne Preciosa nejen vlastním zaměstnancům, ale i široké veřejnosti.

Nadace Preciosa podporuje region Křišťálového údolí již více než čtvrt století. Za tu dobu poskytla na jeho rozvoj v nejrůznějších oblastech více než 250 milionů korun.