Andělé Nadace Preciosa pomáhali

27. 10. 2018

Nadaci Preciosa požádala maminka o příspěvek na odlehčovací pobyt pro nemocná dvojčata. Pomohli jste!

Jedenáctiletá dvojčata se narodila zdravá, až kolem čtvrtého roku onemocněla svalovou dystrofií kombinovanou s autismem. Nemoc propukla i u jejich staršího, do té doby také zdravého bratra. Najednou byly nemocné všechny tři děti, otec rodinu opustil a paní Blanka zůstala na vše sama. Pomáhali jí její rodiče a bratr.

Nejprve onemocněl a zemřel Blančin otec, záhy po něm i její bratr, neuvěřitelný příběh je těžkou skutečností. Stejnou rodovou nemoc lékaři diagnostikovali také paní Blance a ona tak bude muset podstoupit operaci. Na dobu hospitalizace i následnou léčbu je ale potřeba zabezpečit dvojčata.

Díky vám se podařilo vybrat 51.000 kč, které pomůžou paní Blance uhradit pro dvojčata odlehčovací pobyt s celodenní péčí po dobu její absence.

Děkujeme !