Glukometr pro nevidomé

3. 2. 2021

Rádi bychom Vám představili zajímavou spolupráci, která vznikla mezi Nadací Preciosa, společností XGLU a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých (SONS z.s.) s cílem usnadnění nelehkého života nevidomých a slabozrakých diabetiků. XGLU s.r.o. je společnost založená v roce 2016, která se zabývá vývojem řešení pro diabetologii a endoskopii.

Vedoucí postavou v XGLU je Ing. Marek Novák, absolvent FEL ČVUT, která se momentálně věnuje postgraduálnímu výzkumu na 3. lékařské fakultě UK v oblasti vývoje implantabilních neurostimulátorů. V roce 2018 došlo po celosvětovém vítězství XGLU v soutěži Microsoft Imagine Cup k setkání s Markem Salabou ze SONS, které odstartovalo celý projekt.

V České republice existuje skupina diabetiků, kteří jsou zcela nevidomí nebo jsou slabozrací. Základem léčby diabetu je tzv. „self-monitoring“, kdy diabetik sám používá diagnostický přístroj – glukometr – pro měření obsahu cukru v krvi. Pokročilá řešení pro monitoring diabetu, jakými jsou kontinuální glukometry nebo tzv. „fast glukometry“ jsou přístupná pouze pro nejtěžší formy diabetu (zejména „vrozený“ diabetes I. typu, který tvoří pouze zhruba 7% všech diabetiků) z důvodu jejich vysoké ceny. Zároveň s tím tato řešení nemůžou využívat diabetici s postižením zraku, protože uživatelské rozhraní pro ně většinou není přizpůsobeno, zpravidla vyžaduje smartphone či externí zařízení a tím vnáší do celého procesu zbytečné komplikace. Pro drtivou většinu nevidomých a slabozrakých diabetiků (mezi které patří primárně senioři) je tak jedinou možností „klasický glukometr“, který využívá jednorázové měřící proužky, na které se nanese kapka krve.

Pokud jde o nevidomé a slabozraké diabetiky, jedná se o až překvapivě velkou skupinu pacientů. V České republice je dle informací ÚZIS okolo 2000 nevidomých diabetiků a o slabozrakých ani nemluvě. Přesto je tato skupina pro farmaceutické firmy v principu nezajímavá, zejména z důvodu toho, že pro každou zemi zvlášť je nutné vyvinout specifické hlasové rozhraní v jazyce té dané země. Na českém trhu tak existuje jen jeden „mluvící“ glukometr, který není pro tyto pacienty zcela vyhovující a za poslední dekádu ho výrobce a distributor vůbec neinovovali.

Proto společnost XGLU nabídla SONS, že vyvine a uvede na trh nový český glukometr pro nevidomé a slabozraké, který bude navržen ve vzájemné spolupráci. Na základě předchozí spolupráce Ing. Nováka z XGLU s Preciosou došlo k propojení tohoto projektu s Nadací Preciosa, která nabídla, že tuto, na českém trhu ojedinělou a sociálně velmi prospěšnou aktivitu podpoří částkou 190 tisíc Kč, ze které je hrazena část externích vývojových nákladů a testováním řešení na dobrovolnících. Společnost XGLU na straně druhé poskytla své vývojové zázemí a čas vývojářů a dalších osob bezplatně.

Samotný vývoj a výroba glukometru od píky je technologicky a finančně extrémně náročný proces, který zabere roky a stojí řádově desítky milionů korun. Dále se jedná o zdravotnický prostředek, což s sebou nese další časovou a finanční investici na samotnou certifikaci. Proto byla zvolena strategie, kdy se využije služeb ODM výrobce, který již vlastní technologii měření glykemie s patřičnými certifikacemi a XGLU vyvine nový glukometr ve spolupráci s ním. V České republice ani EU bohužel výrobce s vyhovujícími parametry neexistuje, proto společnost XGLU kontaktovala renomovaného výrobce TaiDoc Technology Corporation z Taiwanu, který vyrábí řešení pro domácí i profesionální diagnostiku a prostřednictvím distributorů je uvádí na trh po celém světě.

V čem je ale vlastně nový český glukometr lepší? V první řadě využívá na rozdíl od současného českého glukometru pokročilejší enzym pro měření glykemie – GDH-FAD, který je schopen na rozdíl od GOX enzymu měřit hladinu glykemie přesněji i např. v případě tzv. „interferencí“, ke kterými může dojít v případě užívání některých léků či vitaminů. Další vylepšení spočívá v ergonomii výrobku, kdy je tvar glukometru i samotných měřících proužků lépe přizpůsoben potřebám nevidomých a slabozrakých, kteří se orientují hmatem. Nejdůležitějším aspektem celého řešení pak je samotné hlasové rozhraní, které se zaměřilo na zdánlivé detaily, které ale ve výsledku výrazným způsobem vylepšují uživatelský komfort. Byl zvolen syntetický hlas české firmy Speechtech, který je jedním z technologicky nejvyspělejších českých hlasů na trhu a který je využíván širokým spektrem dalších „mluvících“ výrobků, počítačových programů a mobilních aplikací. Dnešní mluvící glukometr řekne po měření hodnotu glykemie pouze jednou a i při vyvolání z paměti ji už nezopakuje, pouze zobrazí na displeji. Pokud diabetik hodnotu přeslechne, nezbývá než spotřebovat další měřící proužek a měření zopakovat. Náš glukometr přečte hodnotu glykemie znovu jak při přístupu do paměti, tak může hodnotu zopakovat i bezprostředně po samotném měření. Dalším vylepšením je hlasové ozvučení alarmu, který dnes není vůbec ozvučen, zatímco u našeho řešení je alarmová znělka puštěna vždy na maximální hlasitost glukometru a po potvrzení uživatelem, že glukometr fyzicky drží v ruce stiskem tlačítka, řekne číslo alarmu a čas. XGLU ve spolupráci se SONS vydefinovalo celou řadu dalších možných vylepšení, které ale ve výsledku výrazně zvýší komfort a kvalitu léčby.

Do budoucna se plánuje vývoj ergonomických pomůcek, které nevidomým a těžce slabozrakým pacientům usnadní i měření jako takové. Pro vidícího člověka zdánlivě jednoduchý úkol – lancetou se píchnout do prstu, vytlačit malou kapku krve a tu přesně přiložit na diagnostický prostor jednorázového proužku – je pro zrakově postižené bez zdlouhavého tréninku téměř nemožný. Nadace Preciosa se rozhodla v rámci tohoto projektu finančně podpořit i další vývoj v oblasti ergonomie, který vyústí v návrh ergonomických pomůcek (např. ve formátu speciálního náprstku), které nejen zrakově postiženým používání zařízení usnadní.

V září byly do České republiky doručené první vzorky nových česky mluvících glukometrů. V tomto projektu se spojila ideální kombinace odbornosti, nadšení, snahy pomáhat druhým a v neposlední řadě rozhodnutí Nadace Preciosa projekt finančně podpořit. SONS do projektu vložil své know-how za posledních 25 let v oblasti péče o zrakově postižené a dává jistotu, že výsledný produkt plně odpovídá potřebám pacientů a reálně jim zlepší kvalitu života. Společnost XGLU v současné době dokončuje kroky spojené s registrací glukometru na SÚKL, který tak bude diabetikům společně s diagnostickými proužky hrazen ze zdravotního pojištění.

Tato webová stránka používá cookies

Společnost PRECIOSA, a.s. Vás informuje, že tyto stránky využívají cookies. Podrobnější informace o cookies a zpracování osobních údajů naleznete v Prohlášení o ochraně soukromí a používání tzv. cookies. Žádáme Vás tímto o souhlas s používáním těchto cookies.

Funkční cookies Tyto cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a proto je není možné vypnout.
Analytické cookies Analytické cookies nám pomáhají sledovat a analyzovat způsob v systému Google Analytics 4, jakým návštěvníci interagují s naší stránkou. Tyto informace nám umožňují vylepšovat obsah a poskytovat lepší uživatelský zážitek.
Marketingové cookies Čtení a zapisování cookies pro marketingové účely pro reklamní systémy jako je např. Google Ads či Sklik. Tyto cookies nám umožňují sledovat chování uživatelů a měřit výkon webu a efektivitu našich reklamních kampaní.
Personalizovaná reklama Remarketingové cookies nám umožňují prezentovat vám personalizovanou reklamu na základě vašich předchozích interakcí s naší stránkou v systémech jako je Google Ads, Sklik.
Využití osobních dat Touto volbou nastavíte souhlas s odesíláním a zpracováním vašich osobních údajů společnosti Google pro účely cílení a vyhodnocování online reklamy a cíleného marketingu.