Nadace Preciosa sbírá ocenění

1. 5. 2018

Za svou čtvrt století trvající úspěšnou práci ve prospěch neziskových organizací i jednotlivců získala Nadace Preciosa celou řadu ocenění. Aktuálně si na své konto připsala i cenu od UNICEF a Fóra dárců.

Fórum dárců, celorepubliková organizace zastřešující dárce v České republice, ocenilo nadaci za dlouholetou podporu a osobní přínos k rozvoji občanské společnosti a veřejně prospěšných organizací. Nadace Preciosa je zařazena na seznam nadací jako dvanáctá nejvýznamnější firemní nadace v Čechách. Byli jsme oceněni za to, že naše úsilí směřujeme do cíleně, dlouhodobě do sklářského regionu, ve kterém žijeme a pracujeme.

UNICEF, speciálně Dětský fond OSN,nás ocenil za významnou pomoc ve prospěch dětí. Jak v našem regionu, tak i podporou Unicef ČR. Vytvořili jsme unikátní panenky – dvojčata a zapojili jsme se s nimi do projektu Adoptuj panenku, zachráníš dítě, kde panenky byly vydraženy právě ve prospěch afrických dětí.