S Vaší pomocí jsme pro Agátku vybrali 170.000Kč!

28. 5. 2023

Agátka trpí středně těžkou mentální retardací a má také vady řeči a centrální hypotonie.

Maminka využije finanční prostředky na rehabilitační pobyty, rehabilitace a kompenzační a zdravotní pomůcky, které Agátce usnadní běžný život.

Všem, kdo jste podpořili naši veřejnou sbírku, děkujeme.