S Vaší pomocí jsme pro Vašíka vybrali 240.000Kč!

10. 10. 2023

Vašík, roční chlapeček, se narodil předčasně a jeho život byl poznamenán krvácením do mozku, což mělo za následek diagnózu dětské mozkové obrny.

Rodiče využijí finanční prostředky na rehabilitační pobyty, rehabilitace a kompenzační a zdravotní pomůcky, které Vašíkovi usnadní běžný život.
Všem, kdo jste podpořili naši veřejnou sbírku, děkujeme.